Workshop voor presenteren en overtuigen

Een idee helder kunnen formuleren of een goed volgbare en effectieve presentatie kunnen geven zijn belangrijke vaardigheden binnen het bedrijfsleven. Alhoewel sommige mensen hier meer aanleg voor hebben dan anderen, zijn deze ook zeker te leren en te verbeteren. Wij bieden twee verschillende workshops:

 • Heldere en effectieve presentaties
 • Overtuigen

Beide programma’s bestaan uit 8 uur, die over maximaal 4 meetings verdeeld kunnen worden. De onderwerpen voor presentaties en debatten worden gekozen op basis van relevantie voor de cursisten.

 

Presentaties

Het gesproken woord is anders dan het geschreven woord. Uw publiek kan niet nalezen wat u net gezegd hebt, of een paar pagina’s terugbladeren als men iets vergeten is. Tegelijkertijd is er directe feedback van het publiek, waaruit u kunt afleiden of ze iets begrepen hebben of overtuigd zijn door uw argumenten. Deze verschillen veranderen de manier waarop u uw boodschap moet brengen. In de workshop komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De structuur van een effectieve presentatie
 • Lichaamstaal en intonatie
 • Het gebruik van visuele hulpmiddelen
 • Contact met het publiek
 • Presenteren in een tweede taal (optioneel)

De workshop is praktijkgericht met veel zelf presenteren, feedback geven en krijgen en het bekijken van succesvolle en minder succesvolle presentaties en speeche.

 

Overtuigen

In het dagelijks leven zijn we allemaal bezig met anderen te overtuigen, maar hoe doet men dit nu het meest effectief? Door middel van oefeningen en debatten komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Overtuigen in de tijd van de Grieken: Pathos, logos en ethos
 • Het afstemmen van je argument op je publiek
 • Het bouwen van een goed en overtuigend argument
 • Het belang van luisteren en vragen stellen
 • Het vinden van relevante argumenten